Νέα μορφή απάτης

Read so far
less than 1 minute

Αγαπητοί συνάδελφοι

Εφιστουμε την προσοχή όλων σας  καθότι το τελευταίο διάστημα μας έχουν καταγγελθεί απόπειρες εξαπάτησης συναδέλφων ως ακολούθως:

Dear Anestis,

         I am happy with the total price and I am ready to pay for the
rooms but I am having little difficulties with the flight ticket
reservation of the guests that are to come to the accommodation so I
thought I will ask you for assistance.

I need you to Charge an additional 5500€ to my credit card which will
be sent to the ticketing agent who will issue the guest's flight
ticket to your accommodation.

You will charge an extra amount of 300€  from my credit card as your
efforts/compensation for helping me with this process.

I need you to send the(5500€) to the ticketing agent after you have
made the charges on my credit card and confirmed the money in your
bank account.

Please note that I should have given the ticketing agent my credit
card for the charges to be made but I was just told that the facility
to charge credit cards at their office is down at the moment due to
technical maintenance and systems upgrade,also I am presently unable
remit the funds into their bank account so that is why I ask this of
you and I also have the belief that you and your company are
trustworthy and reputable people who can help out in this situation.

Here is the charges that you will make on my credit card.

ACCOMMODATION MONEY:== 700 €
MONEY FOR YOUR SERVICES:== 300€
AMOUNT TO SEND TO TICKETING AGENT FOR FLIGHT TICKETS:== 5500€
TOTAL:==  6500€

I await your response.

Warmest Regards.
Danny Lawsoon.

Tags: